Partners van Trans-Plant

Universiteit van het Noorden (UvhN) is een brede samenwerking van vijf onderwijsinstellingen in Noord-Nederland, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool, UMCG, NHL/Stenden en Van Hall Larenstein. Door deze samenwerking kunnen zij hun krachten bundelen en zo echt iets teweeg brengen in de regio. Met vernieuwende oplossingen hopen zij ook buiten Noord-Nederland mensen te inspireren om de wereld een betere plek te maken voor iedereen. Niet alleen anderen hebben profijt van deze samenwerking, ook de instellingen zelf leren van elkaar waardoor onderwijs en onderzoek in de hele regio verbetert. Ieder jaar stelt UvhN geld beschikbaar voor de meest innovatieve projecten. In april 2023 mocht Trans-Plant haar financiering in ontvangst nemen om het komende jaar te werken aan het project.

De Rijksuniversiteit Groningen, opgericht in 1614, is een van de vooraanstaandste universiteiten van Nederland. De RUG staat op plek 66 van de ARWU met beste universiteiten van de wereld. Met meer dan 120 opleidingen op bachelor-, master- en doctoraalniveau biedt de universiteit een breed assortiment aan studiemogelijkheden in verschillende disciplines. De universiteit staat bekend om haar hoogwaardige onderwijs en onderzoek. Als internationaal georiënteerde instelling trekt de universiteit studenten en onderzoekers van over de hele wereld aan en onderhoudt het samenwerkingsverbanden met gerenommeerde instellingen wereldwijd. Maar de universiteit koestert ook haar regionale identiteit en zet zich in voor de belangen van Noord-Nederland. Naast academische excellentie hecht de universiteit waarde aan maatschappelijke betrokkenheid door samenwerking met bedrijven en organisaties. Met een duurzame samenleving als speerpunt is de RUG een ideale partner voor Trans-Plant.

NHL Stenden University is een internationale hogeschool die bekend staat om zijn hoogwaardige en praktijkgerichte onderwijsprogramma’s. Met vestigingen in Nederland en partners over de hele wereld biedt NHL Stenden een inspirerende leeromgeving voor studenten van diverse achtergronden. Door middel van nauwe samenwerking met bedrijven en organisaties, stages en internationale uitwisselingsprogramma’s bereidt NHL Stenden studenten voor op een succesvolle carrière in een steeds veranderende wereld. Met een focus op zowel academische excellentie als persoonlijke ontwikkeling, streeft NHL Stenden ernaar om studenten de tools en ervaring te bieden die ze nodig hebben om hun potentieel volledig te benutten. NHL Stenden University is sterk betrokken bij duurzaamheid en zet zich actief in voor een groenere toekomst.

De Hanzehogeschool Groningen is een gerenommeerde hogeschool. Met een diverse selectie aan bachelor- en masteropleidingen biedt de Hanzehogeschool studenten de mogelijkheid om zich te specialiseren op uiteenlopende vakgebieden, waaronder kunst, techniek, economie, gezondheidszorg en sociale wetenschappen. De hogeschool onderscheidt zich door haar praktijkgerichte onderwijsbenadering, waarbij studenten worden aangemoedigd om hun theoretische kennis toe te passen in de praktijk. Door nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en sterke regionale en internationale partners, zorgt de Hanzehogeschool voor waardevolle stage- en carrièremogelijkheden voor haar studenten. De levendige en internationale campus stimuleert een actieve en inclusieve studentengemeenschap. Met haar opleidingen wil de Hanze de talenten van studenten stimuleren om zo wat teweeg te brengen in de maatschappij. Een plantaardige samenleving zoals Trans-Plant die voor ogen heeft sluit daar mooi bij aan.